Produkter

KALIBRERING OG REPERASJON AV MÅLEINSTRUMENTER

noProduktnummer: .

KALIBRERING OG REPERASJON AV MÅLEINSTRUMENTER

Vårt serviceverksted i Oslo, og vår Bergens avdeling utfører kalibrering og testing av måleinstrumenter, samt reparasjoner og utstedelse av testsertifikat. Via vårt datasystem, tilbyr vi periodisk oppfølging av dine instrumenter med årlig innkalling i forkant av sertifikatets utløpsdato.

Reparasjoner gjøres hos oss, eller sendes til produsent avhengig av reparasjonens omfang. Vi har et bredt utvalg kalibreringsutstyr, og tilbyr kalibrering og reparasjon av måleinstrumenter fra produsenter vi representerer. Ta kontakt i forkant før instrumentet sendes inn, for å avklare hvilke type instrumenter vi utfører service på.

I tillegg, før instrumentet sendes til oss, vennligst last ned og fyll ut følgende skjema; xxxxxxxxxxx.
Skjemaet vedlegges instrumentet når det sendes inn. Ved innsendelse av flere instrumenter vennligst fyll ut og vedlegg ett skjema per instrument.