Produkter

Serviceverksted Oslo

Clemco_serviceverksted
På vårt serviceverksted utfører kvalifiserte serviceteknikere service og reparasjon på alt utstyr levert av Clemco Norge. Dette er utstyr som sandblåseapparater, malepumper, malesprøyter, 2K pumpeanlegg, metalliseringsutstyr mm. Vi benytter oss utelukkende av originale reservedeler da vi anser dette som helt avgjørende for et optimalt og sikkert resultat, samt lang levetid etter service. Vi lagerfører også et stort antall reservedeler og annet tilbehør, hvilket sikrer kunden rask oppfølging og en høy grad av service.

I tillegg til service på eget verksted, tilbyr vi også mobil service ute hos kunder på blant annet blåsekabinetter, sandblåserom, sandblåsehaller og utstyr og maskiner nevnt ovenfor. Vi utfører også testing av måleinstrumenter, reparasjoner og utstedelse av testsertifikat. Kalibrering kan kombineres med periodisk oppfølging via vårt datasystem.